Than hoạt tính gáo dừa 5-10 mm

  • Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy Vật liệu lọc của công ty DANWACO.
  • Qui cách đóng gói: Bao 25 Kg/bao, bao 750 Kg/bao,bao 800 Kg/bao hoặc bao 1.000 Kg/bao.
  • Loại bao bì: Bao giấy, bao PP, bao Pe…hoặc bao theo yêu cầu của khách hàng.
  • Liên hệ: Bộ phận khách hàng: 02363 987142

Chi tiết

Đặc điểm: 

Sản phẩm sử dụng nguyên liệu là than gáo dừa đã trải qua quy trình carbon hóa, sau đó nguyên liệu được cấp vào lò hoạt hóa bằng hơi nước và nung ở nhiệt độ cao. Quá trình tạo kênh lỗ xốp có tính hấp phụ của tổ hợp vật liệu sẽ được hình thành trong quá trình này, và nhờ những tiến bộ khoa học gần đây mà sản phẩm có thể đạt đến chỉ số Iodine trên 1.100 mg/g.
Sản phẩm là nguyên liệu quan trọng trong ngành xử lý nước cấp, xử lý nước thải, xử lý khí và phòng độc…

Size: Mesh 3-4; Mesh 6-12; Mesh 8-32 …
Iodine Number: 700 – 1100 mg/g
Methylene Blue: 150 – 180 ml/g
PH: 6-8

Thành phần chính trong than:

TT

Chỉ tiêu Phương pháp kiểm tra Đơn vị

Kết quả

1 ES JIS K1474-2007 mm 2.02
2 UC JIS K1474-2007   1.37
3 PH JIS K1474-2007   6.9
4 Hardness JIS K1474-2007 % 98.5
5 Bulk Density JIS K1474-2007 g/ml 0.46
6 Iodine Number JIS K1474-2007 mg/g 1022
7 Methylene Blue JIS K1474-2007 ml/g 158
8 ABS JWWA A114-2006   47.2
9 Phenol JWWA A114-2006   23.6
10 Arsenic JIS K1474-2007 ppm 0.87
11 Zinc JIS K1474-2007 ppm 36.4
12 Cadmium JIS K1474-2007 ppm 0.08
13 Lead JIS K1474-2007 ppm 3.5
14 ASH JIS K1474-2007 % 5.2